Ką reikia žinoti apie investicinių projektų rengimą?

Ką reikia žinoti apie investicinių projektų rengimą?

Recepto autorius: Virtuvesmenas.lt

Norint plėsti savo verslą ar įgyvendinti verslo idėją, svarbu pritraukti investicijų. Šiuo metu labai populiaru kreiptis į ES struktūrinius fondus, kur galima teikti paraišką ir sėkmės atveju, gauti reikalingą sumą pinigų.  Tad es-pro.lt yra savo srites profesionalai, kurie ne tik patars, bet ir suteiks visą reikalingą pagalbą, nuo paraiškos pateikimo iki finansavimo gavimo.

Tam, kad investicinis projektas būtų tinkamai parengtas, reikia pagrįsti jo pagrindinius tikslus ir jų naudą. Taip pat turi būti numatyta ne tik reikalinga finansavimo suma, bet ir būsimų investicijų grąža bei kiti galimi verslo projekto finansavimo šaltiniai, skirti finansuoti įvairius verslo plėtros projektus tiek viešajame sektoriuje, tiek valstybės investicijų programoms. Galima finansuoti materialųjį ir nematerialųjį turtą, skirtą įmonės kūrimui, efektyvumo didinimui ir plėtrai: asortimento plėtimui ar gamybinių procesų modernizavimui ar kitiems potobulinimams.

Taip pat galima kreiptis ir dėl verslo planų finansavimo, tačiau labai svarbu, kad būtų tinkamai paruošti visi reikalingi dokumentai ir pati paraiška, kurioje būtų numatyta tai ką jūs siekiate įgyvendinti. Numatomos ir reikalingos įgyvendinimo priemonės, numatomos paslaugos bei gamybos ypatumai. Taip pat numatomi ir galimi papildomi finansavimo šaltiniai, konkurentai, numatomi žingsniai kaip bus įeinama į esamą nacionalinę ar net tarptautinę rinkas. Iškeliami ir numatomi finansiniai tikslai, išsikeliami sėkmės rodikliai. Atkreipiame dėmesį, jog verslo planų rengti nereikia tuomet, jei būsima veikla yra nesusijusi su ilgalaikiu turtu, o investicijos numatomos tik įmonės darbuotojų kompetencijų tobulinimui ar konkurencingumo didinimui. Kuomet verslo planus rengia savo srities profesionalai, tuomet jie atlieka ir finansinius skaičiavimus, kurie yra būtini verslo projekto sėkmingam įgyvendinimui ir tolimesnei plėtrai.