Kivių pyragėliai


250 g margarino (sviesto),
4 kiaušiniai, 180 g cukraus,
1 pakelis kepimo miltelių,
375 g miltų, 4 šaukštai pieno,
Įdarui:
750 g kivių, 1 pakelis vanilinio pudingo, 50 g cukraus, 1 šaukštas vanilinio cukraus, 200 g grietinėlės, 100 ml baltojo vyno.

1. Minkštą sviestą išsukti su cukrumi ir kiaušiniais. Miltus kartu su kepimo miltelias persijoti ir suberti į išsuktą masę, supilti pieną ir gerai išmaišyti. Tešlą sukrėsti į keturkampę, išklotą sviestiniu popieriumi formą, išlyginti. Kepti 200° C temperatūroje apie 20-30 min. Iškeptą pyragą atšaldyti, ant viršaus sudėti įdarą ir vėl atšaldyti.
2. Įda-rui ki-vius nu-lup-ti, su-pjaus-ty-ti ir su-dė-ti į puo-dą. Su-pil-ti vy-ną ir 100 ml van-dens, su-ber-ti cuk-rų, va-ni-li-nį cuk-rų, vir-ti 3-5 min. Į ma-sę su-pil-ti pu-din-gą, už-vi-rin-ti ir mai-šant pa-vir-ti. Įda-rą ir py-ra-gą la-bai ge-rai at-šal-dy-ti. Ant vir-šaus su-krės-ti ge-rai iš-plak-tą grie-ti-nė-lę, iš-ly-gin-ti. Py-ra-gą su-pjaus-ty-ti ne-di-de-liais ga-ba-liu-kais ir pa-puoš-ti.